Vrij ademen met behulp van ademluchttoestellen

Als je werkt in een bedrijf waar chemische stoffen worden gebruikt is het altijd oppassen geblazen. Normaal gesproken bestaat de lucht voor 21% uit zuurstof,  voor 78% stikstof en voor 1% uit overige stoffen. Maar door het werken met bepaalde gassen kan deze samenstelling veranderen. De hoge concentratie van giftige gassen kan je gezondheid ernstige schade toebrengen. Ook kan het gebeuren dat bepaalde gassen de zuurstof aan de lucht onttrekken. Zo kan het voorkomen dat je plotseling onwel wordt. En als de hoeveelheid stikstof een hoge waarde heeft kan het er zelfs voor zorgen dat jij binnen korte tijd buiten bewustzijn raakt. En dit alles kan gebeuren zonder dat je het zelf in de gaten hebt. De verandering in de luchtkwaliteit kun je heel vaak niet zien, ruiken of voelen. Als je het merkt is het in feite al te laat. En als er dan niet op tijd hulp komt kan het de dood tot gevolg hebben. Denk er dus aan dat een goede adembescherming gebruikt. Daarmee voorkom je dat je verontreinigde lucht inademt.

Wat is een ademluchttoestel?

Als de lucht verontreinigd is kun je kiezen voor een afhankelijke adembescherming. Hierbij wordt de lucht in de ruimte waar je werkt via een systeem gereinigd. Als de verontreiniging echter heel groot is kun je beter kiezen voor onafhankelijke adembescherming in de vorm van een ademluchttoestel. Dit is een apparaat met twee flessen waarin zuurstof onder hoge druk in opgeslagen is. Deze flessen kun je op je rug dragen en staan via een slang in contact met het masker wat je op je gezicht plaatst. Zo krijg je, onafhankelijk van je omgeving, altijd schone luchttoevoer. Aan het werken met een ademluchttoestel worden wel bepaalde eisen gesteld. Zo moet je bijvoorbeeld een training hebben gevolg om ademluchttoestellen te mogen gebruiken.